นกแอร์ โปรโมชั่น “Early Bird and Night Owl” ราคาดีดี เริ่มต้นที่ 888 บาท

12002184_893348447367129_8329191551330558098_n

โปรโมชั่น “Early Bird and Night Owl” ราคาดีดี เริ่มต้นที่ 888 บาท จองได้ในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2558 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2558 (จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน) http://goo.gl/6cwVUQ

FacebookTwitterGoogle+PinterestDiggtumblrLinkedInEmailRedditYou may also like...